تاریخ بلوک شرق

17 دی 1397 - 2:25
تاریخ بلوک شرق

بخش 1

ضعیف

بخش 2

ضعیف

بخش 3

ضعیف

بخش 4

ضعیف

بخش 5

ضعیف

بخش 6

ضعیف

بخش 7

ضعیف

بخش 8

ضعیف

بخش 9

ضعیف

بخش 10

ضعیف

بخش 11

ضعیف

بخش 12

ضعیف

بخش 13

ضعیف

بخش 14

ضعیف

بخش 15

ضعیف

بخش 16

ضعیف

بخش 17

ضعیف

بخش 18

ضعیف

بخش 19

ضعیف

بخش 20

ضعیف

بخش 21

ضعیف

کمونیست و شرق

یکی از حوادث مهم تاریخ، پیمان ورشو در دوره جنگ سرد است. پیمانی که طی آن کشور شوروی و هم‌پیمانان او خود را کمونیست ‌نامیدند و بعدها به بلوک شرق معروف شدند. بلوک شرق توان رقابت با بلوک غرب را نداشته و مردمانش در تنگنا و خفقان شدید نیروهای حکومتی زندگی می‌کردند. کتاب «تاریخ بلوک شرق» به شرح این واقعه تاریخی قرن بیستم از زمان پیدایش تا افول و و تاثیرات آن می‌پردازد.

دیوید پیتروزا و شرق

دیوید پیتروزا تاریخ‌نگاری علاقه‌مند به تاریخ شرق، کتاب «تاریخ بلوک شرق» را به رشته تحریر درآورد. وی همچنین در این راستا کتاب «انقلاب فرهنگی چین» را نیز تالیف کرده است.

نویسنده: دیوید پیتروزا
مترجم: مهدی حقیقت خواه
ناشر صوتی: آوانامه
ناشر متنی: انتشارات ققنوس
گوینده: اکرم پریمونهیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها