ملت عشق

16 دی 1397 - 12:08
ملت عشق

بخش 1

ضعیف

بخش 2

ضعیف

بخش 3

ضعیف

بخش 4

ضعیف

بخش 5

ضعیف

بخش 6

ضعیف

بخش 7

ضعیف

بخش 8

ضعیف

بخش 9

ضعیف

بخش 10

ضعیف

بخش 11

ضعیف

بخش 12

ضعیف

بخش 13

ضعیف

بخش 14

ضعیف

بخش 15

ضعیف

بخش 16

ضعیف

بخش 17

ضعیف

بخش 18

ضعیف

بخش 19

ضعیف

بخش 20

ضعیف

بخش 21

ضعیف

بخش 22

ضعیف

بخش 23

ضعیف

بخش 24

ضعیف

بخش 25

ضعیف

بخش 26

ضعیف

بخش 27

ضعیف

بخش 28

ضعیف

بخش 29

ضعیف

بخش 30

ضعیف

بخش 31

ضعیف

بخش 32

ضعیف

بخش 33

ضعیف

بخش 34

ضعیف

بخش 35

ضعیف

بخش 36

ضعیف

بخش 37

ضعیف

بخش 38

ضعیف

بخش 39

ضعیف

بخش 40

ضعیف

بخش 41

ضعیف

بخش 42

ضعیف

بخش 43

ضعیف

بخش 44

ضعیف

بخش 45

ضعیف

بخش 46

ضعیف

بخش 47

ضعیف

بخش 48

ضعیف

بخش 49

ضعیف

بخش 50

ضعیف

بخش 51

ضعیف

بخش 52

ضعیف

بخش 53

ضعیف

بخش 54

ضعیف

بخش 55

ضعیف

بخش 56

ضعیف

بخش 57

ضعیف

بخش 58

ضعیف

بخش 59

ضعیف

بخش 60

ضعیف

بخش 61

ضعیف

بخش 62

ضعیف

بخش 63

ضعیف

بخش 64

ضعیف

بخش 65

ضعیف

بخش 66

ضعیف

بخش 67

ضعیف

بخش 68

ضعیف

بخش 69

ضعیف

بخش 70

ضعیف

بخش 71

ضعیف

بخش 72

ضعیف

بخش 73

ضعیف

بخش 74

ضعیف

بخش 75

ضعیف

بخش 76

ضعیف

بخش 77

ضعیف

بخش 78

ضعیف

بخش 79

ضعیف

بخش 80

ضعیف

بخش 81

ضعیف

بخش 82

ضعیف

بخش 83

ضعیف

بخش 84

ضعیف

بخش 85

ضعیف

بخش 86

ضعیف

بخش 87

ضعیف

بخش 88

ضعیف

بخش 89

ضعیف

بخش 90

ضعیف

بخش 91

ضعیف

بخش 92

ضعیف

بخش 93

ضعیف

بخش 94

ضعیف

بخش 95

ضعیف

بخش 96

ضعیف

رمان «ملت عشق» حکایت شمس و مولانا و دلدادگی این دو و بازآفرینی تازه قصه این دلدادگی در قالب داستان زندگی آرام و یکنواخت زنی در غرب است که درگیر اندیشه‌های عرفانی شرق می‌شود.
این کتاب اثری عاشقانه است و به شیوه‌ای نگارش شده که می‌توان آن را دو رمان محسوب کرد و دو داستان تو‌ در‌ تو که به صورت موازی روایت می‌شوند؛ اما در دو زمان مختلف جریان دارند. یکی قرن‌ها پیش در شرق و یکی در زمان حال و در غرب (آمریکا). بر این پایه اگرچه به ظاهر تفاوت‌های بسیار زیاد و اساسی باهم دارند اما از آنجا که بن‌مایه‌ی هردوی آنها عشق و تاثیر آن در زندگی‌ است بی‌شباهت به هم نیستند.هیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها