حسد: هفت گناه کبیره

15 دی 1397 - 6:07
 حسد: هفت گناه کبیره

بخش 1

متوسط

بخش 2

متوسط

بخش 3

متوسط

بخش 4

متوسط

بخش 5

متوسط

بخش 6

متوسط

بخش 7

متوسط

بخش 8

متوسط

بخش 9

متوسط

بخش 10

متوسط

بخش 11

متوسط

بخش 12

متوسط

بخش 13

متوسط

بخش 14

متوسط

بخش 15

متوسط

بخش 16

متوسط

نویسنده در این کتاب بر آن است تا عوامل و دلایل این گناه کمابیش ناشناخته را تا حد ممکن واکاوی کند. حسدورزی در ایمان مردان و زنان، واکاوی دلایل آن، بررسی آنچه از حسد نصیب انسان می‌شود و برخی موضوعات دیگر بن‌مایه اصلی این کتاب را تشکیل داده‌ است.
در اين كتاب اپستاين از کانت نقل می‌کند که حسد ضدیت با خود است چون «ما را در خصوص دیدن آن دسته از خوبی‌هایمان که تحت‌الشعاع خوبی‌های دیگران قرارگرفته‌اند، بی‌رغبت می‌سازد.» همچنین از نیچه نقل می‌کند آتش انقلاب فرانسه را حسد برافروخت! این نقل‌قول اپستاین از دوروتی سیرز نیز خواندنی است:
«حسد در بهترین حالت داستان کوهنورد است و بلندی؛ و در بدترین حالت ویرانگر- به‌جای آنکه چشم دیدن خوشبخت‌تر از خود را داشته باشد، می‌خواهد همه در کنار هم چون موجوداتی تیره‌بخت باشند».
و خود اپستاین می‌افزاید:
«حسد ذهن را مسموم می‌سازد و به‌جای آنکه نداشته‌های دیگران را ببیند بیشتر به داشته‌های دیگران چشم می‌دوزد».
نویسنده در فصلی که به بررسی نسبت حسد با سوسیالیسم و سرمایه‌داری می‌پردازد، نگاه چندان منصفانه‌ای ندارد اما جملاتش جالب و خواندنی است! مثلا می‌نویسد:
«طمع گناه جوامع تحت سلطه نظام سرمایه‌داری است و حسد گناه جوامع سوسیالیست... مکتب مارکسیسم قواعد بسیاری دارد، اما یکی از آن‌ها برنامه انتقام جامع برای حسودان است. جز از این روش چطور می‌توان به باور اساسی کارل مارکس نگریست که شکست و ریشه‌کنی همه افراد جامعه جز طبقه کارگر را در پی دارد؟» اپستاین پس از واکاوی حسد در نمودهای گوناگونش، آشکارترین نشانه حسد را شکل‌گیری این سوال در ذهن فرد می‌داند: «چرا او دارد و من نه؟» اما به نظر می‌رسد پشتوانه این سوال، گاهی طلب عدالت است نه حس حسادت. ولی اپستاین نابرابری را ذات این جهان می‌داند و هرگونه سوال و کوشش معطوف به کاستن نابرابری را نیز مصداقی از مصادیق حسادت قلمداد می‌کند. درمجموع باید گفت کتاب «حسد» اگرچه سرشار از جملاتی خواندنی است، اما شاید به علت سرشت بازیگوشانه‌اش، نتوانسته است به‌گونه‌ای منصفانه و با دقت منطقی کافی، به مسئله حسد در زندگی انسان بپردازد».
كتاب حسد از مجموعه «هفت گناه کبیره» ۱۴ فصل داردكه به‌این‌ترتیب است:
غبطه: مفهومی نا مترادف، تشخیص حسادت، رذیلت نهان، آیا زیبایی دشمن‌تراش است؟، پاداش‌های درخشان، جوانان، خدا لعنتشان کند، سیمای ساده رذالت، انسان‌ها تحت سلطه نظام سرمایه‌داری به هم حسادت می‌کنند و تحت سلطه سوسیالیسم، برعکس، یهودیان، دوستان خوب ما، لذت بردن از سقوط، کینه‌توزی تحت نامی دیگر، آیا حسد در ذات انسان است؟ حسد حرفه‌ای و سلامت روانی متزلزل.هیچ دیدگاهی ثبت نشده استبرای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

دسته بندی ها